Καλάθια για κάθε χρήση

Σχεδιάζουμε και σας παρουσιάζουμε το σταντ που προτείνουμε σε 3D περιβάλλον ώστε να κάνουμε τις όποιες αλλαγές πριν την κατασκευή πρωτοτύπου.